DOWNLOAD NOTA E3165

UNIT 1: PEMBINAAN GET - GET LOGIK

UNIT 2: PENGENALAN KEPADA SENIBINA MIKROPEMPROSES

UNIT 3: PENGENALAN KEPADA BAHASA PENGHIMPUN

UNIT 4: MOD PENGALAMATAN DAN MEMBINA ATURCARA

UNIT 5: SISTEM INGATAN

UNIT 6: MASUKAN / KELUARAN DAN PERANTARAMUKA